ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและโฉนดที่ดิน

มีคำศัพท์มากมายที่ใช้ในทรัพย์สินและทำให้ผู้ซื้อบ้านสับสน เรารู้ว่าในการเลือกหรือขายอสังหาริมทรัพย์ บุคคลทำข้อตกลงโดยใช้ผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารูปแบบและรูปแบบจากข้อตกลงอาจแตกต่างกันไป โดยทั่วไปมีสัญญาสองประเภท สัญญาซื้อขายกับโฉนดการซื้อ สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสัญญาทั้งสองฉบับอาจดูเหมือนเหมือนกันมาก ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะคิดว่าหมายถึงปัจจัยเดียวหรือปัจจัยเดียวกัน มาทำความเข้าใจความคิดของทั้งสองกัน สัญญาซื้อคืออะไร? พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน พ.ศ. 2425 ซึ่งควบคุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน อธิบายสัญญาซื้อหรือบางทีข้อตกลงสำหรับการซื้อดังต่อไปนี้: ตามมาตรา 54 “ข้อตกลงในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาจริง ๆ ว่าการซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาของคุณ” นอกจากนี้ มาตรา 54 ระบุว่า

Read more

Bloodstream-Brain Barrier (BBB) ​​ยาเจาะทะลุตลาด 2020 การวิจัยการวิเคราะห์ในเชิงลึก ผู้เล่นหลัก แอปพลิเคชัน

Roots Analysis ได้ทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด Bloodstream-Brain Barrier (BBB) ​​(ฉบับที่สอง) ปี 2020-2030: Concentrate on Non-Invasive Drug Delivery Technology Platforms and Therapeutics ซึ่งครอบคลุมแง่มุมสำคัญของวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและการระบุศักยภาพการเติบโตในอนาคต ความเป็นไปได้

Read more